Народна библиотека „Иво Андрић“ основана је 1975. године, чиме је Челинац као
посљедња општина у БиХ добио библиотеку, и то захваљујући прије свега новинару и
културном ентузијасти Алекси Аци Неиману, Дрварчанину, и књижевнику Младену
Ољачи, тадашњем министру културе. Ово је прва установа на простору некадашње СФРЈ
која је понијела име нашег нобеловца и великана писане ријечи.
Народна библиотека „Иво Андрић“ у Челинцу смјештена је у просторијама Средње школе
у Челинцу. Прве књиге набављене су путем Републичко-просвјетне заједнице, а из фонда
који је основан средствима које је Иво Андрић (9. октобра 1892 – 13. март 1975) даровао за
развој библиотекарства у БиХ.
Библиотека данас располаже са фондом од 28.000 књига и часописа. Покривене су све
жанровске области: дјечија књижевност, школска лектира, белетристика, наука,
историографија, разне енциклопедије, што значи да је обезбијеђен добар избор за читаоце
различитих узраста, образовања и интересовања.

Основна дјелатност Библиотеке обухвата набавку и обраду библиотечке грађе, њен
смјештај и уступање на коришћење, израду каталога библиотечке грађе, вођење
библиотечке статистике, организовање завичајне збирке, организовање културних
манифестација и друге стручне послове прописане Законом о библиотечкој дјелатности и
подзаконским актима.
Средства за рад библиотека обезбјеђује Министарство просвјете и културе Републике
Српске и општина која је оснивач установе
Поред тога, Библиотека има развијену и издавачку дјелатност oд 1996. године. До сада је у
библиотеци објављено близу 50 књига, махом завичајне тематике и завичајних аутора, а
већ 22 године издају се „Челиначке новине“, мјесечна ревија. Захваљујући издавачкој
дјелатности ове установе створена је завидна писана и фото грађа о Челинцу чиме је за
будућа покољења од заборава сачувана историја, развој, прошлост, традиција, обичаји
народа овог краја.
Библиотека „Иво Андрић“ Челинац организује и различите културне догађаје: изложбе,
концерте, сајмове и промоције књига, стручне скупове, а од 2012. године са СПКД
„Просвјета“ и „Винаријом Јунгић“ организује и додјелу Књижевне награде „Славко Јунгић
Јесеј“ чији је циљ афирмација локалног културног насљеђа и подршка младиим
књижевним ствараоцима.
У читаоници библиотеке читаоцима су на располагању рачунар са интернетом, више
дневних листова и изузетно добри услови за учење студената и ђака.
Према статуту, дан Народне библиотеке је 9. октобар, дан рођења нашег нобеловца чије
име носи библиотека. Тим поводом додјељује се „Михољданска повеља“, за допринос
развоју културе у челиначком крају.
Средства за рад библиотеке обезбјеђују се у буџету Министартсва просвјете и кутлуре
Републике Српске и општине Челинац.

У библиотеци су организована сљедећа одјељења:

  • Информативно-позајмно одјељење,
  • Одјељење за дјецу,
  • Одјељење читаонице,
  • Служба за набавку, обраду и заштиту библиотечке грађе и послове завичајне збирке и
  • Служба за заједничке послове,

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

Error: Contact form not found.

Free shipping
for orders over 50%