Библиотека има регистровану издавачку дјелатност oд 1996. године. До сада је у библиотеци
објављено близу 50 књига, махом завичајне тематике и завичајних аутора, а од 2000. године
издаје се мјесечна ревија „Челиначке новине“. Захваљујући издавачкој дјелатности ове
установе створена је завидна писана и фото грађа о Челинцу чиме је за будућа покољења од
заборава сачувана историја, развој, прошлост, традиција, обичаји народа овог краја.
Издавачка политика Библиотеке усмјерена је првенствено на издавање дјела локалних и
завичајних аутора, те на издавање књига у којима је на прави начин представљен овај крај,
његова историја, култура, спорт, школство, обичаји, економски развој и друго.
Управни одбор библиотеке формирао је Издавачки савјет, савјетодавно тијело посредством
кога Библиотека даје сагласност књижевним и научним дјелима за издавање, оним ауторима
који је библиотеци обрате за издавање свог дјела. Издавачки савјет чини пет чланова.
У публикацији „Завичајна збирка Народне библиотеке „Иво Андрић“ – издавачка дјелатност“
(Б. Максимовић, Ј. Иванковић, Челинац 2016) представљена је библиографија издања
библиотеке до 2016. године, библиографија издања општинског одбора СПКД „Просвјета“, а
наведени су и књижевни ствараоци до те године. У овој публикацији налази се и поглавље о
књигама у Челинцу и књигама челиначких аутора код других издавача (избор), „Михољданској
повељи“ и књижевној награди „Славко Јунгић Јесеј“.

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

Error: Contact form not found.

Free shipping
for orders over 50%