• Издавање књига
 • Читаоница
 • Електронски каталог

На основу члана 24. Статута ЈУ Народне библиотеке „Иво Андрић“ Челинац, Управни одбор библиотеке на осмој сједници одржаној 21.12.2021. године донио је

Цјеновник услуга ЈУ Народне библиотеке „Иво Андрић“ Челинац

I

Утврђује се висина уписнине у Информативно-позајмо одјељење за календарску годину:

 1. Ученици основних школа (Одјељење за дјецу): 5 КМ
 2. Ученици средњих школа и студенти (Одјељење за одрасле): 5 КМ
 3. Ученици предшколског узраста: 3 КМ
 4. Пензионери: 5 КМ
 5. Одрасли: 10 КМ
 6. Колективна учлањења (5 ученика и више): 3 КМ
 7. Породична чланарина –  родитељ и дијете школског узраста : 12 КМ
 8. Чланови ППБ, ратни војни инвалиди, претплатници Челиначких новина и регистровани корисници ЦСР: бесплатно

Утврђује се висина уписнине у студијску и читаоницу периодике за календарску годину:

 1. Ученици (основних и средњих школа): 5 КМ,
 2. Студенти: 15 КМ (чланарина важећа и за ИПО и за читаоницу)
 3. Одрасли: 15 КМ (чланарина важећа и за ИПО и за читаоницу)
 4. Чланови ППБ, РВИ, регистровани корисници ЦСР: бесплатно
 5. Коришћење штампе у читаоници бесплатно је за све чланове библиотеке

Утврђују се остале новчане накнаде:

 1. Накнада за једнодневно коришћење библиотечких услуга корисницима који нису чланови Библиотеке: 2 КМ
 2. Накнада за кашњење по библиотечкој јединици по дану: 0,10 КМ
 3. Чланарина за читаоницу за један мјесец: 5 КМ
 4. Накнада за телефонску опомену за кашњење: 1 КМ
 5. Накнада за писмену опомену за кашњење: 2 КМ

II

За спровођење ове одлуке одговоран је директор библиотеке.

III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: 01/2-017/21

Датум: 21.12.2021. год.

Предсједник Управног одбора

                    Давор Вујичић

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

Error: Contact form not found.

Free shipping
for orders over 50%